CP ALL Blog

CPAll Blog Main > Banyat > แผนธุรกิจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

Banyat

คุณ : บัญญัติ คำนูณวัฒน์

อัพเดทเมื่อ : -

จำนวนเรื่อง : 140

ผู้อ่าน : 157704


วันที่ 18/07/2555
เวลา : 08.57 AM
ผู้อ่าน 1641
22 คะแนนแผนธุรกิจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง


การประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตคงไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับบางคน การผันตัวเองจากลูกจ้างมาเป็นผู้ประกอบการ หรือเรียนจบแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเลย เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่า การพลิกบทบาทสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนมั่นใจว่าธุรกิจน่าจะไปรอดก็คือการมีแผนธุรกิจที่ดีอยู่ในมือ

เพราะแผนธุรกิจเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ต้องการ หากไม่มี อาจทำให้หลงทางหรือไปไม่ถึงดวงดาวได้ ดังนั้น คนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะต้องมีความกล้า มีวิสัยทัศน์ มีความอดทน ฯลฯ แล้ว ยังต้องรู้จักจัดทำแผนธุรกิจที่ดีไว้โดยมีหัวข้อหลักครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ขอ “เล่าสู่กันฟัง” แบบย่อๆ นะครับ

ข้อแรกก็คือจะต้องมีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน ขนาดของตลาด แนวโน้ม โอกาสทางธุรกิจ และความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้าง

สองก็คือควรมีประวัติย่อของกิจการ บอกความเป็นมาของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวคิดสินค้าและบริการ

สามต้องวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สภาพการแข่งขัน ตลาด ธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม

สี่ต้องระบุถึงโอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

ห้ามีแผนการตลาด มีเป้าหมายทางการตลาด มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและกำหนดลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งสินค้า กลยุทธ์สินค้า ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย

หกมีแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เจ็ดมีแผนการผลิตหรือแผนปฏิบัติการ เช่น สถานที่และทำเลที่ตั้ง การหาแหล่งสินค้า เทคโนโลยีที่ใช้ การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ การบริการ

แปดมีแผนการจัดการและบริหารบุคลากร เช่น โครงสร้างองค์กร ทีมงาน กำลังคน ระบบการบริหาร

เก้ามีแผนด้านการเงิน เงินทุนหมุนเวียน แหล่งที่มาของเงินทุน ผลตอบแทนการลงทุน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด จุดคุ้มทุน ฯลฯ

และท้ายสุดมีแผนรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ

ปัจจุบันแม้เราจะคุ้นเคยกับคำว่า “แผนธุรกิจ” เป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่มีการทำแผนธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทำแผนก่อนลงมือทำงาน บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเปลืองเงิน เปลืองแรง และเสียเวลา แต่หากทำแล้วช่วยให้ธุรกิจไปรอด เติบโตขึ้น และไม่ต้องกลับไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมก็น่าจะคุ้มค่า เพราะเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะเป็นเศรษฐีแบบเสื่อผืนหมอนใบ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ อาศัยลูกขยัน ชนิดที่เรียกว่า ทำธุรกิจแบบมวยวัด แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว