อะมิโน พลัส
อะมิโนพลัส ประกอบไปด้วย กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 7 ชนิด ด้วยคุณสมบัติความเข้มข้นของกรดอะมิโนที่ครบครันและอยู่ในสภาพที่ร่างกาย พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที ทำให้ร่างกายสดชื่น เติมเต็มลงลึกถึงระดับเซลล์ และช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ