“เสี่ยวฟาง” ต้นแบบเด็กดอยสู้ชีวิต7 กรกฎาคม 2558 : “อนาคตเป็นสิ่งที่ต้องสร้าง เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่หากเราเรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความฝันอนาคตที่ดีงามของเราก็อยู่ไม่ไกล หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้โชคดี มีทุนทรัพย์ หรือมีฐานะทางสังคมเหมือนคนอื่น แต่สิ่งหนึ่งที่หนูได้รับจากกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) คือ โอกาสทางการศึกษา เพราะทุนทรัพย์ที่ทางกองทุนมอบให้  สามารถช่วยต่อเติมชีวิตของหนู จนทำให้วันนี้หนูเรียนจบ และกำลังได้งานดีๆ ทำ มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว” เสี่ยวฟาง  หรือ น.ส.เสี่ยวฟาง แซ่หยั่ง บัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่กำลังจะเข้ารับปริญญาในปีนี้ เล่าถึงโอกาสทองของชีวิต

 

 

 

 

(คลิกที่ภาพ เพื่อดูไฟล์ขนาดใหญ่)

 

 

 

       กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กับกลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทและบุคคลทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างศึกษา ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

 

 

       เสี่ยวฟาง เล่าว่า เธอเป็นเด็กที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย เนื่องจากเป็นเด็กดอยจาก จ.เชียงใหม่ และตอนไปแจ้งเกิด พ่อแม่ไม่มีความรู้ทำให้ต้องเป็นเด็กไร้สัญชาติ เมื่อเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เธออยากเรียนหนังสือต่อ แต่ครอบครัวไม่มีเงินส่งเสีย อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะนำให้มาเรียนที่ PIM เนื่องจากเป็นสถาบันฯ ที่สอนให้เยาวชนเรียนเป็น คิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งยังมีทุนการศึกษามอบให้ เธอจึงเลือกเรียนที่ PIM สถาบันอุดมศึกษาที่สอนทั้งวิชาความรู้และมอบโอกาสให้เธอได้ทำงาน ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

       “หลายครั้งที่หนูอยากหยุดเรียนเพื่อไปทำงาน เพราะเหนื่อยจากการทำงานหลายอย่าง เป็นพนักงานเสิร์ฟ เป็นลูกจ้างดูแลเอกสารของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเงินที่ได้มาก็นำมาจ่ายเป็นค่าหอพัก ค่ากิน ค่าใช้ แต่ด้วยข้อจำกัดที่ไม่มีสัญชาติไทย ทำให้หางานทำยาก ไม่สามารถไปทำงานที่มีรายได้สูง จนกระทั่งอาจารย์แนะนำให้มาขอทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ของสถาบันฯทุนให้เปล่า ที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้ในแต่ละเดือนไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีเงินค่าที่พัก และยังมีเวลามาทำกิจกรรม ทบทวนหนังสือมากขึ้น”

 

 

 

 

       เงินเพียง 3,000 บาท ต่อเดือน หลายคนอาจมองเล็กน้อย แต่เงินส่วนนี้กลับมีค่ามหาศาลกับ เสี่ยวฟาง เธอเล่าต่อว่าได้รับเงินช่วยเหลือจาก PIM SMART มาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 4 โดยได้รับทุนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งถ้าเดือนไหนเธอทำงานที่สถานประกอบการแห่งหนึ่งที่ให้เบี้ยเลี้ยง กองทุนฯจะไม่ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้ เพราะถ้าเธอทำงานจะได้รับค่าตอบแทน มีเงินมากขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ถ้าเดือนไหนไม่ได้ทำงานที่สถานประกอบการที่ให้เบี้ยเลี้ยง เธอจะได้เงินจากกองทุนฯมาจุนเจือ ซึ่งกองทุนนี้ไม่ได้ให้เฉพาะเงินอย่างเดียว แต่ยังสอนให้รู้จักการอดออม ประหยัด ร่วมวางแผนทางการเงิน รวมถึงทำให้เธอมีเวลาเรียนหนังสือ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในสถาบันฯได้มากขึ้น

 

 

 

       “อยากให้ทุกคนรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองและอย่าย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะชีวิตคนเราล้วนมีอุปสรรคมากน้อยแตกต่างกัน เราต้องเข้มแข็งและก้าวผ่านไปให้ได้ PIM เป็นสถาบันฯที่ให้ความรู้ ให้โอกาส เป็นครอบครัวใหญ่ของนักศึกษาที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ อุ้มชูชีวิตของเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน ให้มีโอกาส มีที่ยืนในสังคม”

 

 

 

 

 

 

 

 

       ปัจจุบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีนักศึกษารวม 6,000 คน ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและฐานะครอบครัวค่อนข้างลำบาก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานพิเศษหรือทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้  เล่าว่า เด็กร้อยละ 90 ของที่นี่ เป็นเด็กได้รับทุนจากซีพี ออลล์ แต่ถึงอย่างนั้นยังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ครอบครัวยากจนมาก ไม่มีแม้ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า  สถาบันฯจึงได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นโดยร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทและบุคคลทั่วไป ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

 

 

       “เชื่อว่าสังคมนี้มีโอกาสที่พร้อมรอการแบ่งปันอยู่มากมาย ซึ่งขณะนี้กองทุนฯได้มอบทุนการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาไปแล้ว 69% และกองทุนฯไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะนักศึกษา PIM เท่านั้น แต่ยังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆ ตามนโยบายของ PIM ที่มุ่งมั่นมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ด้วยความหวังที่จะให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและคำนึงถึงคุณค่าของตัวเองในฐานะว่าที่บุคลากรที่มีคุณค่าของชาติ"