“ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” คว้า CEO ECONMASS AWARD 2013 คนแรกในรอบ 35 ปี      

 

 

 

       สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจดีเด่น CEO ECONMASS  AWARD 2013  เพื่อเชิดชูผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานในด้านการเงิน และการเติบโตของธุรกิจที่ยอดเยี่ยม  รวมถึงสามารถแสดงวิสัยทัศน์และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CEO ECONMASS AWARD 2013 นับเป็น CEO คนแรกที่ได้รับรางวัลที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี  ได้รับเกียรติจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ "ทิศทางการบริหารเศรษฐกิจไทยปี 57" ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       โดยหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล CEO ECONMASS  AWARD 2013 จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท  รวมทั้งหลักจรรยาบรรณการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดเสวนาในหัวข้อ "พลังขับเคลื่อนไทย : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2557" โดยมีวิทยากรชั้นนำที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองต่อแรงผลักดันสำคัญที่จะร่วมสร้างอนาคตไทย รวมทั้งมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 57 ด้วย