คลังเป็นห่วงหนี้ภาคประชาชน เครดิตบูโรช่วยผู้ประสบภัยรักษาประวัติชำระเงินนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานศูนย์อพยพช่วยน้ำท่วมที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้มีการตั้งคณะเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาลูกหนี้ภาคประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน โดยที่ลูกหนี้ไม่ต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงไปปรึกษากับสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ กว่าน้ำจะแห้งเป็นปกติ

ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินภาคประชาชน หากเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ ก็จะดำเนินการหยุดพักชำระหนี้และหยุดคิดดอกเบี้ยให้อยู่แล้วจนกว่าน้ำจะแห้ง รวมถึงยังมีสินเชื่อใหม่ให้ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือนร้อนไปซ่อมแซมทรัพย์สิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้ติดต่อกับกรมแรงงาน เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาการจ้างงานให้กับผู้อพยพที่ต้องการงานทำหลังน้ำลด จะได้มีรายได้เข้ามาทันที หลังจากที่ต้องขาดรายได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์

ด้าน นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่าได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านการทำงานร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน เพื่อคลายความกังวลของผู้ประสบภัยในเรื่องภาระหนี้สินและดูแลประวัติการชำระสินเชื่อมิให้เกิดผลเสียหาย หากเมื่อน้ำลดลงเข้าสู่ปกติ จะได้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำมาซ่อมแซม หรือนำมาใช้หมุนเวียนทางธุรกิจได้

ทั้งนี้มาตรการที่เครดิตบูโรดำเนินการ เช่น ออกหนังสือแจ้งสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก 76 แห่งให้ทราบและขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลมายังเครดิตบูโรว่า บัญชีสินเชื่อนั้นมีประวัติการชำระปกติ ไม่ค้างชำระ หรือบัญชีนั้นปรับโครงสร้างหนี้ หรือบัญชีนั้นพักชำระหนี้ เมื่อลูกหนี้ที่ประสบภัยได้เข้าโครงการผ่อนผัน-ผ่อนปรนของสถาบันการเงินนั้นๆ ที่ได้มีการประกาศออกไป

ส่วนกรณีที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีการติดตามหนี้ภายหลัง เนื่องจากตอนประสบภัยยังหาตัวลูกหนี้ไม่พบเพราะต่างก็ถูกน้ำท่วม หากมีการส่งข้อมูลเข้ามาว่า ผิดนัดชำระหนี้ก็ตาม เมื่อมีการเข้าโครงการผ่อนผัน-ผ่อนปรนของสถาบันการเงินนั้นๆ ก็ให้มีผลย้อนหลังไปยังเดือนที่เคยส่งข้อมูลว่า ผิดนัดชำระหนี้ สถาบันการเงินก็สามารถแจ้งแก้ไขให้บัญชีดังกล่าวกลับมาเป็นสถานะ บัญชีสินเชื่อที่มีประวัติการชำระ "ปกติไม่ค้างชำระ" หรือบัญชีนั้นปรับโครงสร้างหนี้ หรือบัญชีนั้นพักชำระหนี้ แล้วแต่กรณี ทางเครดิตบูโรจะดำเนินการแก้ไข-ปรับปรุงให้เป็นไปตามที่มีการตกลงกัน (กรณีมีการกำหนดให้มีผลย้อนหลัง-ก็จะมีการแก้ไขย้อนหลังไปยังเดือนดังกล่าว)

"ขอแนะนำว่า ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อน้ำลดควรรีบติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแจ้งความเสียหาย ปรึกษาหารือเพื่อเข้าโครงการผ่อนผัน-ผ่อนปรนตามที่มีการแถลงออกมา จะทำให้ประวัติทางการเงินได้รับการคุ้มครอง และไม่กลายเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ " นางสาวสุภา กล่าว

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า (www.naewna.com)
Link to Neighbors