“เบอร์แทรมเคมิคอล” มอบทุนการศึกษาร่วมสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ11 เม.ย. 2561 : “เบอร์แทรมเคมิคอล” มอบทุนการศึกษาร่วมสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

       บริษัท “เบอร์แทรมเคมิคอล” ผู้ผลิตยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว และเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ได้มอบทุนการศึกษาผ่าน “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART)” ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อมุ่งสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักจัดการรุ่นใหม่มีห้องเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถให้กับนักศึกษาพีไอเอ็ม โดยมีคุณปาริชาต บัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาพีไอเอ็มให้ต้อนรับคุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัทเบอร์แทรมเคมิคอล (1982) ที่มาในพิธีเปิดห้องเรียน “bertram” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ถนนแจ้งวัฒนะ