PIM จัดกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี9 ม.ค. 2560 : PIM จัดกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี

 

 

 

 

 

 

       สร้างความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ นำรอยยิ้ม สู่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี และกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และทำบุญตักบาตร ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาฮาเฮ เช่น แข่งขันกีฬาฟุตบอลสะท้านโลกระหว่างผู้บริหารชายและบุคลากรหญิง กีฬางูหวงไข่ กีฬาจิ้งหรีดเตะบอล กีฬาสะเทินน้ำสะเทินบก และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าในธีม Sexy Sport boys & girls party ซึ่งทุกคนแต่งกายแบบจัดเต็ม