ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มูลนิธิพระดาบส2 ก.พ. 2561 : ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มูลนิธิพระดาบส

 

 

 

 

 

       ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องแฟกซ์ จำนวน 114 รายการ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนพระดาบส โดยมีพลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิพระดาบส และพลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส