ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง เดินหน้าช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่อเนื่อง29 ม.ค. 2560 : ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง เดินหน้าช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

      ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง นำโดย คุณชไมพร พินิจสงคราม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ความรู้กับการสานเสวนาเวทีประชาคมที่สุเหร่าอิสมามียะห์ หมู่ที่ 7 และสานเสวนาเวทีประชาคมที่สุเหร่ามูไฮยิดดีน หมู่ที่ 6 ทั้งหมด 98 คน เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสังคมและชุมชน เช่น การดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่อบต. ละหาร การจราจรในชุมชน ด้านการสื่อสาร เป็นต้น โดยร่วมกับโครงการพบปะประชาชนของ อบต.ละหาร