eXta ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด22 ธ.ค. 2560 : หน่วยงาน eXta ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด

 

 

 

 

 

 

       หน่วยงาน eXta Health & Wellness เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพดีของชุมชน โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับคู่ค้า บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัด เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร ที่อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารห่างไกล โดยนำตู้ยาถวายวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดชุมพลนิกายราม, วัดทองบ่อ, วัดบ้านพาสน์, วัดโพธิ์, วัดเลนสระกระจับ, วัดโปรดสัตว์, วัดทำเลไทย, วัดช่างทอง และวัดทรงกุศล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9