ซีพี ออลล์ จัด "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นัดพิเศษ"4 พ.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นัดพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

       นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นัดพิเศษโดยนิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช หรือ เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาธรรมให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไปกว่า 600 คนพร้อมด้วยการแสดงของเยาวชน เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม