ชำระค่าภาษีสะดวกสบาย ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส26 ธ.ค. 2017 :  ชำระค่าภาษีสะดวกสบาย ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

 

 

 

 

       เพื่อความสะดวกของชุมชน เคาน์เตอร์เซอร์วิส นำโดยคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คุณปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าขนขยะมูลฝอย , ค่าภาษีบำรุงท้องที่ , ค่าภาษีป้าย , ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  โดยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี