ซีพี ออลล์ จับมือ ดอยคำ จัดแคมเปญเครื่องดื่มสนับสนุนเกษตรกร4 ธ.ค. 2560 : ซีพี ออลล์ จับมือ ดอยคำ จัดแคมเปญเครื่องดื่มสนับสนุนเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

       บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก และสินค้าที่เป็นผลิตผลจากเกษตรกร ที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับความนิยมจากประชาชน นำไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ ล่าสุด คุณเพ็ญน้อย อุบลวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงการร่วมมือกับดอยคำ นำมะเขือเทศจากชุมชน สู่ผลิตผลเพื่อสังคม จัดเคมเปญสินค้าน้ำมะเขือเทศ 99 % สูตรโซเดียมต่ำ ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เพื่อกระตุ้นยอดการบริโภคให้เพิ่มขึ้น โดยหวังให้เป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคอีสานในช่วงที่ผ่านมา