ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Innovation sharing ให้ความรู้สู่ SME12 เม.ย. 2561 : ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Innovation sharing ให้ความรู้สู่ SME

 

 

 

 

 

 

       ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยจัดกิจกรรม Innovation sharing ในธีม knowledge sharing โดยมี คณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์อย่างน่าสนใจ ที่เป็นไฮไลน์ของงานคือการแชร์ประสบการณ์ของคุณสุพิชญา สูรพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด เจ้าของผลงาน PIGGIPO (พิกกิโปะ) แอปพลิเคชันจัดการหนี้บัตรเครดิตซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018 รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมขึ้นเวทีแบ่งปันความรู้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจและสามารถต่อยอดนวัตกรรมต่อไปได้อีกด้วย