ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกิจกรรมงานเปิดตัว “โครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2018”2 เม.ย. 2561 : ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกิจกรรมงานเปิดตัว “โครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2018” 

 

 

 

 

 

 

       บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด หนี่งในพันธมิตรร่วมสนับสนุน และเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเสื้อผลงานน้องๆ มูลนิธิออทิสติกไทย เนื่องในวันออทิสติกโลก โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561 World Autism Awareness day 2018” โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ โดยภายในงานเปิดให้สั่งจองเสื้อ วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมร่วมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ผลงานของเด็กออทิสติกผ่านลวดลายบนเสื้อ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น