เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์และทรู รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม ประเภท Bronze จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “#ทีมชาติไทย”6 ธ.ค. 2560 : เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์และทรู รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม ประเภท Bronze จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “#ทีมชาติไทย”

 

 

 

 

 

 

 

       นายวิทวัส ตันติเวสส (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านการตลาดกลาง บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์นายสุพจน์ มหพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันรับรางวัลภาพยนตร์โฆษณา ยอดเยี่ยม ประเภท Bronze จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “#ทีมชาติไทย” ในสาขา Corporate หรือ ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทสถาบัน/องค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Adman Awards & Symposium 2017 จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตอกย้ำที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับกีฬาระดับชาติและ สร้างแรงเชียร์จากคนไทยให้เป็นพลังใจแก่นักกีฬาสู้ศึกซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ที่ประเทศมาเลเซีย