ตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” 

 

 

 

           29 ธ.ค.60 :  นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นประธานการประชุมตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” โดยมี นายนพดล อุ่มน้อย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม นายจิรพันธ์ สกุณา (ที่ 5 จากซ้าย)    นักวิชาการเอสเอ็มอีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดเอสเอ็มอีที่จำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมตัดสิน ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม เมื่อเร็วๆ นี้