ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่1) 3 พ.ย. 62

  >  News   >   ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่1) 3 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 3 พ.ย. 2562

ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่1) 3 พ.ย. 62