ซีพี ออลล์จัดโครงการอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร.ร.โสตศึกษา นนทบุรี

  >  News   >   ซีพี ออลล์จัดโครงการอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร.ร.โสตศึกษา นนทบุรี

อัคคีภัยถือเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัย และซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษา โดยมี นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และมี นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์และวิทยากรจากหน่วยอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย ซีพี ออลล์ เป็นผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการจำลองเหตุอัคคีภัยในอาคารโรงเรียน การควบคุมและระงับเหตุเบื้องต้น ตลอดจนฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ

 

CP-ALL-ดับเพลิงชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้ร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ชุมชน ฯลฯ มาตลอด 20ปี รวมแล้ว 185 ครั้ง มีผู้ร่วมรับการอบรมกว่า 5.6 หมื่นคน

 

“ไม่ว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะไปตั้งที่ไหนเราถือเป็นหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยดูแลชุมชนนั้นๆ เพราะชุมชนเป็นทั้งเพื่อนบ้าน ลูกค้า คู่ค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน”