“ซีพี ออลล์” จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ Our Khung บางกะเจ้า

  >  News   >   “ซีพี ออลล์” จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ Our Khung บางกะเจ้า

Big-Cleaning-Day-โครงการ-Our-Khung

 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ Our Khung บางกะเจ้า โดยมี นายสำเนาว์ รัศมิทัต (ที่ 5 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานในพิธี เพื่อทำความสะอาด และกำจัดขยะในคูคลอง บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีพนักงานของซีพี ออลล์ และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจรรม พร้อมทั้งมอบตู้ไม้ครอบถังขยะ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวสามารถแยกขยะได้อย่างเป็นระบบ