ซีพี ออลล์ จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชนสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54

  >  News   >   ซีพี ออลล์ จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชนสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54

ฝ่ายอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับชุมชนให้กับ ชุมชนสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 โดยมีทางสำนักงานเขตสายไหม สถานีดับเพลิงบางเขน และทาง พอช.เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท ชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และสังคมอย่างยั่งยืน