พุทธปัญญาภิรมย์ (ตอนที่1) 31 ส.ค. 62

  >  News   >   พุทธปัญญาภิรมย์ (ตอนที่1) 31 ส.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 31 ส.ค. 2562

พุทธปัญญาภิรมย์ (ตอนที่1) 31 ส.ค. 62