ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่1) 5 ต.ค. 62

  >  News   >   ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่1) 5 ต.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 5 ต.ค. 2562

ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่1) 5 ต.ค. 62