สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่2) 22 ก.ย. 62

  >  News   >   สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่2) 22 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 ก.ย. 2562

สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่2) 22 ก.ย. 62