DC หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมกีฬาของชุมชนสังคม

  >  News   >   DC หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมกีฬาของชุมชนสังคม

ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “แข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 12 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” โดยมอบน้ำดื่มจำนวน 900 ขวดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา มอบน้ำดื่มในกิจกรรม “ท่าช้าง เดิน-วิ่ง ท้องถิ่นรักษ์โลก ครั้งที่ 1” เทศบาลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพคนไทย

 

 

DC-หาดใหญ่มอบน้ำดื่ม