เอสเอ็มอี

  >  เอสเอ็มอี

เราจะช่วยพัฒนาสินค้าและ บริการร่วมกับผู้ประกอบการ

ได้ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและ นวัตกรรมจากเรา

สินค้าถูกจำหน่ายหลายช่องทางของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซีพี ออลล์ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 ราย สินค้าถูกกระจายทั่วประเทศไปขายหลากหลายช่องทาง

SME ที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมธุรกิจกับเรา

วุ้นน้ำมะพร้าวบรรจุถ้วยแม่ละมาย

พลิกชีวิตจากสิ้นเนื้อประดาตัวสู่ “เศรษฐีร้อยล้าน” อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพที่วาง จำหน่ายภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมาตั้งแต่ปี 2542 ขนมหวานที่ได้รับการตอบรับจากผู้ บริโภคมาอย่างยาวนาน จากการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ

กล้วยหอมทอง สร้างรายได้เกษตรกร

กล้วยหอมทองจากสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จ.เพชรบุรี วันละเกือบ 100,000 ลูก ถูกจำหน่ายผ่านร้านเซเว่น เพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่นิยมกินกล้วยหอมที่กำลังสุกพอดี ครั้งละ 1 ลูก

กลุ่มขนมหวานพื้นเมืองแม่สมาน

จากคนไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจ ทาง 7-Eleven ได้เข้ามาให้คำปรึกษา จนสินค้ากลาย เป็นที่รู้จักและถูกส่งขายไปทั่วประเทศ รวมถึงยอดขายก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เราช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และยังกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ 

เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่มีมาตรฐาน

ราคาเหมาะสม

มีความต่อเนื่องในการผลิต

ปลอดภัย

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ตอบโจทย์ผู้บริโภค