กรงกรรม-กงกรรม (ตอนที่1) 12 ต.ค. 62

  >  ข่าวสาร   >   กรงกรรม-กงกรรม (ตอนที่1) 12 ต.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 12 ต.ค. 2562

กรงกรรม-กงกรรม (ตอนที่1) 12 ต.ค. 62