“กาแฟมวลชน” มอบเงินจากโครงการ “1 แก้วมวลชน 1 บาทเพื่อสังคม” บริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

  >  ข่าวสาร   >   “กาแฟมวลชน” มอบเงินจากโครงการ “1 แก้วมวลชน 1 บาทเพื่อสังคม” บริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

 

ช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อเนื่อง สำหรับ”กาแฟมวลชน” โดยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ ล่าสุดมอบเงินบริจาค ในโครงการ 1 แก้วมวลชน 1 บาท เพื่อสังคม  จำนวน 300,000 บาท ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยโครงการ 1 แก้วมวลชน 1 บาท เพื่อสังคมเป็นโครงการดีๆ ที่ชวนให้ลูกค้า มีส่วนร่วมในการทำบุญ ด้วยการหักรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มทุกแก้วๆละ 1 บาทเพื่อรวมทำบุญ