“คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์” โครงการดีๆ จากซีพี ออลล์และโมโน บรอดคาซท์

  >  ข่าวสาร   >   “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์” โครงการดีๆ จากซีพี ออลล์และโมโน บรอดคาซท์

 

 

 

6 มิ.ย.2561 : ซีพี ออลล์ ร่วมกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด จัดโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) กว่า 500 คน โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บมจ.ซีพี ออลล์ และคุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ร่วมกล่าวเปิดโครงการ  โดยงานนี้มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย), คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ คิ้วต่ำ เจ้าของแฟนเพจชื่อดัง มาสอนเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับการรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์ เลือกและเปิดรับสื่อโซเชียล เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี