คุณค่าชีวิต (ตอนที่2) 17 มี.ค. 62

  >  ข่าวสาร   >   คุณค่าชีวิต (ตอนที่2) 17 มี.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  17 มี.ค. 2562

คุณค่าชีวิต (ตอนที่2) 17 มี.ค. 62