ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่ “มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น” ส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จ.สุโขทัย

  >  ข่าวสาร   >   ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่ “มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น” ส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จ.สุโขทัย

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กรร่วม “สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่สำนักงานสาธารณะสุข อ.สวรรคโลก เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงใน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง , กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาวงดนตรีขุนดัน มาร่วมกันส่งต่อให้กับพี่ๆ ผู้ป่วยติดเดียงในครั้งนี้ด้วย