ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก!

  >  ข่าวสาร   >   ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก!

               

         เรื่องลดโลกร้อน เป็นเรื่องที่ได้ยินเป็นระยะเวลานานและมีมาตรการรับมือต่างๆนานา แต่ว่าการลงมือทำเป็นจริงเป็นจังนั้นที่ผ่านมาไม่ได้มีมากเท่าที่ควร จนเกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ทำร้ายสัตว์จนถึงแก่ชีวิตออกมาเป็นข่าวใหญ่ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะดังกล่าว คือขยะพลาสติก ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450-500 ปี อีกทั้งส่งผลเสียตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการย่อยสลาย ซึ่ง ซีพี ออลล์ ได้มีโครงการ “คิดถุ๊งคิดถุง” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก ได้รับแต้มเพิ่ม 10 คะแนน หรือ ปฏิเสธรับถุงพลาสติก บริจาคให้โรงพยาบาล 2 สตางค์(เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

        อีกทั้งเกิดความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางมหาวิทยาลัยมีการลดใช้ถุงพลาสติกถึง 1 ล้านใบต่อปี และมีการคิดเงินค่าถุงพลาสติกในกรณีที่นักศึกษา,ลูกค้าต้องการใช้ ใบละ 2 บาท ทำให้ลดการใช้พลาสติกได้ถึง 70% จากที่เคยมีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 74 ใบต่อปี เหลือเพียงเฉลี่ยคนละ 22 ใบต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการ Reduce&Reuse ถุงพลาสติกของทางมหาวิทยาลัยและความร่วมมือจากนักศึกษา,บุคลากร,ร้านค้า

        นอกจากนโยบายการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกแล้ว ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีการตั้ง Drop box (กล่องบริจาคถุงพลาสติกใช้แล้ว) เพื่อนำกลับมาแบ่งปันให้ผู้ที่ต้องการใช้ใหม่อีกด้วย ทั้งนี้โครงการคิดถุ๊งคิดถุงได้ขยายไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หากช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกได้ ภาวะโลกร้อนและขยะที่ย่อยสลายยากก็จะบรรเทาลงได้อย่างแน่นอน