ซีพีแรม เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

  >  ข่าวสาร   >   ซีพีแรม เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

 

เพราะการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ตั้งแต่วัยเด็กจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างถูกวิธี เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ซีพีแรม จํากัด เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภค โดยจัดกิจกรรม “CPRAM Junior Chef” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 มี คุณรัตติกรณ์ เสาร์คำ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ เยาวชน สร้างเสริมประสบการณ์ด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น การปั้นซาลาเปา และปลูกผักปลอดสาร ณ ศาลากมลปัญญา ซีพีแรม (สำนักงานใหญ่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2367057573326332&id=652019371496836