ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน

  >  ข่าวสาร   >   ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน

 

 

จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ที่ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย โดยในวันที่ 4 ก.ย.62 ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และไข่ไก่ จำนวน 2,000 ฟองให้กับ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์อพยพช่วยเหลือน้ำท่วมสำหรับประชาชน โดยมี นายทวีศักดิ์ ล่อกา ปลัดอำเภอเนินมะปราง เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

ในวันเดียวกันได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และไข่ไก่ จำนวน 2,000 ฟองให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นศูนย์อพยพช่วยเหลือน้ำท่วมสำหรับประชาชนที่เดือดร้อน โดยมีคุณศรสวรรค์ บรรจง ผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

และในวันที่ 5 ก.ย.62  ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และไข่ไก่ จำนวน 2,000 ฟองให้กับหอประชุมวิถีอีสาน จ.ยโสธร ซึ่งเป็นศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชน โดยมี นางพิทยาภรณ์ เวชกามา เสมียนตราจังหวัดเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

และในวันเดียวกันได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และไข่ไก่ จำนวน 2,000 ฟองให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นศูนย์อพยพช่วยเหลือน้ำท่วมสำหรับประชาชนที่เดือดร้อน  โดยมีคุณอรัญญา นาเมืองรักษ์ ปลัดอำเภอเสลภูมิเป็นผู้รับมอบ