ซีพี ออลล์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารและพนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในกลุ่ม พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมี ท่านประธานอาวุโส คุณธานินท์ เจียรวนนท์ เป็นประธานในพิธี นำเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมด้วย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัททุกกลุ่มในเครือฯ ร่วมพิธี ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ชั้น 11 และชั้น 1 รวมกว่า 800 คน ถ่ายทอดสดพิธีไปยัง บริษัทในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 14 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย)

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยบมจ.ซีพี ออลล์ นำโดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร , คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร, คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล และคุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ซีพี ออลล์ ร่วมในพิธี โดยมีหน่วยงานต่างๆและบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์  อาทิ ศูนย์กระจายสินค้ากว่า 10 คลัง , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ,วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) , ซีพี รีเทลลิงค์ ,ปัญญาธารา, ออลล์ เทรนนิ่ง และ ซีพีแรม ทั้ง 6 โรงงาน ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมการร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/wearecp