ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่ 2) 3 มี.ค.62

  >  ข่าวสาร   >   ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่ 2) 3 มี.ค.62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  3 มี.ค. 2562

ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่ 2) 3 มี.ค.62