ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่2) 29 มีค. 63

  >  ข่าวสาร   >   ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่2) 29 มีค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 มี.ค. 2563

ผ่านมาหมด เหลือแค่…ธรรม (ตอนที่2) 29 มีค. 63