มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่2) 15 ก.ย. 62

  >  ข่าวสาร   >   มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่2) 15 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 15 ก.ย. 2562

มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่2) 15 ก.ย. 62