มอบน้ำดื่มและไข่ไก่เบื้องต้นให้กับผู้ประสบวาตภัยปาบึก

  >  ข่าวสาร   >   มอบน้ำดื่มและไข่ไก่เบื้องต้นให้กับผู้ประสบวาตภัยปาบึก

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น มอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับผู้ประสบวาตภัย “ปาบึก”  โดยมีนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศบาลเมืองปากพนัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์อพยพ วัดบางบ่อ, ศูนย์อพยพเทศบาลเมืองปากพนัง และ ศูนย์อพยพสนามกีฬา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะทยอยส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง