“ลดวันละถุง” ทะลุ 50 ล้านบาท!!!

  >  ข่าวสาร   >   “ลดวันละถุง” ทะลุ 50 ล้านบาท!!!

 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฎิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ นำไปสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับอาคาร นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาล ศิริราช เป็นเวลาเพียง 2 เดือนเศษ สามารถลดใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 250,171,587 ใบ!! โดยเปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมถึง 50 ล้านบาท

 

โดยก่อนหน้านี้วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบ เงินบริจาคครั้งแรกจำนวน 25 ล้านบาทโดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาล ศิริราช ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างเพื่อรองรับผู้ป่วยด้อยโอกาส คาดว่าจะมีคนไข้มาเข้ารับบริการปีละไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน ถือว่าทุกคนได้มีส่วนช่วยคนไข้ยากไร้ด้วย และแคมเปญนี้ยังทำให้คนในสังคมตระหนักรับผิดชอบที่จะช่วยกันรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก อันเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมไปพร้อมๆกันด้วย

 

“ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมใจไม่รับถุงพลาสติก ทำให้เห็นพลังของคนไทยที่ร่วมใจ และตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ร่วมพัฒนาสังคม ให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเยียวยาผู้ป่วยยากไร้อีกด้วย” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกล่าว