เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ดกตัญญูถึงคนสำคัญ พร้อมรับชมโฆษณา และมุมมองคุณค่าของความกตัญญูจากผู้บริหาร

  >  ข่าวสาร   >   เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ดกตัญญูถึงคนสำคัญ พร้อมรับชมโฆษณา และมุมมองคุณค่าของความกตัญญูจากผู้บริหาร

 

เพราะเชื่อและเห็นคุณค่าของ ‘‘ความกตัญญู’’ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ยึดถือความกตัญญู เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นรากฐานของหลัก ‘‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’’ จนธุรกิจเติบโตเกือบ 100 ปี เพื่อเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญู ให้เติบโตในจิตใจของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนชุมชน และสังคม เครือฯ จึงได้จัดทำโครงการกตัญญู ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ผ่านครูหนุ่มคนหนึ่ง ที่ทุกลมหายใจ อยู่เพื่อคนที่เรียกว่า แม่ และยังมีวิดีโอ ที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูจากผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ ยังมอบโปสการ์ดกตัญญูแก่เพื่อนพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ถึงคนสำคัญ โดยส่งที่ตู้ไปรษณีย์กตัญญู แล้วเราจะส่งต่อความรักที่ยิ่งใหญ่ให้ถึงมือคนพิเศษของคุณ มาร่วมกันปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูให้เกิดขึ้นในใจของทุกคน