เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคประชาสังคม มอบชุดอุปโภค บริโภค ให้เครือข่ายเพื่อเด็กพิการ

  >  ข่าวสาร   >   เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคประชาสังคม มอบชุดอุปโภค บริโภค ให้เครือข่ายเพื่อเด็กพิการ

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนขับเคลื่อนโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 รวมกว่า 200 ครัวเรือน

 

 

 

ภายในงานมี ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ นายกสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และ นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบสิ่งของต่างๆ

 

 

นายบัญญัติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซีพี ออลล์ได้ดำเนินโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อร่วมช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต สำหรับการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้จะนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ รวมกว่า 200 ครัวเรือน

 

 

 

 

โดยที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย  อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มอเตอไซด์รับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า ,กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน และจะทยอยมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน