เซเว่นฯ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เดินทางถึง สกลนคร-นครปฐม-ตาก

  >  ข่าวสาร   >   เซเว่นฯ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เดินทางถึง สกลนคร-นครปฐม-ตาก

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอีก 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกุดบาก จ.สกลนคร , โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม และโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

 

 

 

โดยโรงพยาบาลกุดบาก จ.สกลนคร เป็นโรงพยาบาลที่ 51  ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์ธนวรรษ หาญสุริย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก  เป็นผู้รับมอบ และมี นางอรวรรณ์ เรือนสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นายอนุวัฒน์ งอยผาลา ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

 

โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่ 52 โดยมี นายแพทย์มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ นุชรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์,  นายกวิน ทรัพย์อัประไมย ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.นครปฐม และ นางสาวชลชญา ภูศรี ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เป็นโรงพยาบาลที่ 53 โดยมี นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นผู้รับมอบ และมีนางกุสุมา อุดมเกตุ ผู้จัดการเขตพิเศษ  บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากซีพี ออลล์ ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป