เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 อุทัยธานี-ลำพูน-ฉะเชิงเทรา-ราชบุรี

  >  ข่าวสาร   >   เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 อุทัยธานี-ลำพูน-ฉะเชิงเทรา-ราชบุรี

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับอีก 4 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลห้วยคต จ.อุทัยธานี , โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน , โรงพยาบาลคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี  

 

 

 

โรงพยาบาลห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลที่ 43  โดยมี นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางสุภาวัน แก้วมณีชัย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางวิภารัตน์ พูลเผ่า ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.อุทัยธานี และ นางเกศริน บุญเลิศ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน เป็นโรงพยาบาลที่ 44  โดยมี นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา เป็นผู้รับมอบ และมี น.ส กนกวรรณ รัตนะกูล ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการบริษัท​ ชอยส์มินิสโตร์​จำกัด, นางนงลักษณ์ ถาพยอม  ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นโรงพยาบาลที่ 45 โดยมี แพทย์หญิงวิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน เป็นผู้รับมอบ และมี นายเจนวิทย์ โลพันธ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปมณฑล บมจ. ซีพี ออลล์, นางจงรักษ์ เปล่งผิว ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ นายณัฐวุฒิ ตั้งกงพานิช ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี  เป็นโรงพยาบาลที่ 46 โดยมี นายแพทย์เกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ เป็นผู้รับมอบ และมี นายเอกสิทธิ์ เชื้ออิบ รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางสาววันทนี ประเสริฐกิตติพร  ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ จ.ราชบุรี ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป