เรื่องสำคัญ (ตอนที่2) 24 ก.พ. 62

  >  ข่าวสาร   >   เรื่องสำคัญ (ตอนที่2) 24 ก.พ. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  24 ก.พ. 2562

เรื่องสำคัญ (ตอนที่2) 24 ก.พ. 62