เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อชุมชน มอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

  >  ข่าวสาร   >   เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อชุมชน มอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

 

เอ็กซ์ต้า-พลัส-ร้านยาเพื่อชุมชน-มอบหน้ากากอนามัย

 

จากสถานการณ์การระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์  โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส โดย ดร.อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน eXta Health & Wellness และเอ็กซ์ตร้า พลัส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิธรนมาภิบาลทางการแพทย์ และนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 7 อดีตนายกแพทยสมาคมโลก เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  เพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป