ซีพี ออลล์ ผนึกกำลังภาครัฐ-ประชาสังคม สานต่อ CONNEXT ED เฟส 3

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 32 องค์กรภาคเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทย ต่อยอดความสำเร็จโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED สู่ระยะที่ 3 มุ่งยกระดับการศึกษาของประเทศให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือพัฒนาบุคลากรในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญต่อการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

 

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED Workshop 2019) กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทยในโครงการสานอนาคตการศึกษา ส่งผลต่อการสร้าง 3 สิ่งสำคัญให้เกิดขึ้น นั่นก็คือ “ประวัติศาสตร์” ในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 4,700 แห่งทั่วประเทศ นำไปสู่ “การปฏิรูปการศึกษา” ในทุกมิติ ถือเป็น “ปาฏิหาริย์” ต่อการเสริมความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาภาครัฐที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

“มั่นใจว่า ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ช่วยสร้างโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปรมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 

จากคำกล่าวรมว.ศึกษาธิการ เปรียบเสมือนการสร้างพลัง และเป็นกำลังใจให้กับผู้นำรุ่นใหม่ หรือSchool partnersจาก 33 องค์กรภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษา และช่วยสานต่อความสำเร็จดั่งเช่น2ระยะที่ผ่านมา

 

Connext-ED-CP-ALL

 

ด้าน นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยได้ย้ำว่า นโยบายส่งเสริมการศึกษาในโครงการ CONNEXT ED ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกคนในองค์กรให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่เรียกว่า School Partnersหรือ SP เพื่อลงไปร่วมศึกษาปัญหา และพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา การร่วมขับเคลื่อนโครงการ 3 ปีที่ผ่านมาทำให้เรามีข้อมูล ที่จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานปีนี้ จึงเชื่อมั่นว่าจะยกระดับการศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศให้ดีขึ้นต่อ ๆ ไป

 

 

“ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในทุกพื้นที่ ได้มีบทบาทร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมในท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้การดำเนินงานใน 2 ระยะที่ผ่านมาซีพี ออลล์สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความต้องการของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความดูแลกว่า 300 แห่งในทุกพื้นที่ จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคือนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย สามารถสอบเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง” นายธานินทร์ย้ำ

 

 

ไม่ใช่แค่ผู้บริหารที่รู้สึกภาคภูมิใจเท่านั้น แต่ School Partner (SP) ของซีพี ออลล์ อย่าง “กุสุมา สมาคม” เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้าประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ยังรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการนี้เช่นกัน โดยกล่าวว่ารู้สึกดีใจ ที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย ทำให้เด็กๆ มีช่องทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เราจะทำงานร่วมกับ ครู และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่วยวางแผนการทำโครงการต่างๆ ออกมาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้ทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว

 

“3 ปีที่ผ่านมาเราไม่เพียงเข้าไปเสริมจุดเด่นลดจุดอ่อนให้กับโรงเรียน แต่เราได้สร้างสรรค์กิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียน มีทักษะอาชีพรองรับงานในอนาคต เราเชื่อมั่นว่า เด็กๆ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และจะเป็นคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเข้ามาพัฒนาประเทศของเราให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งๆ ขึ้น” กุสุมา เล่าอย่างภูมิใจ

 

 

ทั้งนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ ได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามปณิธานซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

 

การที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญ สนับสนุนบุคลากรภายในองค์กรให้เห็นความสำคัญ และร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

 

 

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมถ่ายทอดสูตรเมนูอาหาร จากผลไม้พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมถ่ายทอดสูตรเมนูอาหาร จากผลไม้พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ นำทีมเชฟมาสาธิตและถ่ายทอดการทำอาหารเมนูอาหารจากผลไม้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผ้วู่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายมูฮัมหมัดรุสกี เจ๊ะอูเซ็ง เลขาธิการ สมาคมการค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายมานพ ดีฉนวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นายแวฮามะบากา สภาเกษตรจังหวัดนราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสกี ผลไม้ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและกลุ่มแม่บ้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำความร้ที่ได้จากการถ่ายทอดสูตรน้ำพริกมังคุด ผัดหมี่น้ำพริกมังคุด ข้าวคลุกน้ำพริกมังคุด หรือของทานเล่น เช่น มังคุดซิ่ง ลองกองซิ่ง (น้ำปลาหวาน) ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง ลองกอง และคุกกี้ลองกอง ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ สามารถต่อยอด พัฒนาเมนูอาหารไปจัดจำหน่ายในจังหวัดของตน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิตตกเกรดไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้สามารถยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ำ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสามารถขยายตลาด และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและชุมชน

 

 

 

ซีพี ออลล์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ซีพี ออลล์ รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีข้าราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานซีพี ออลล์ และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้นกว่า 2,884,401.90 บาท ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ซีพี ออลล์” จัดหลักสูตร “ปั้นทายาท SME” รุ่น 2

ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมและสร้างโอกาสผู้ประกอบการรายย่อย เปิดหลักสูตรอบรม ติวเข้ม “ซีพี ออลล์ ปั้นทายาท SME รุ่น 2” ดึงวิทยากรชื่อดังถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้คู่ค้าพัฒนาธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

ซีพี-ออลล์ปั้นทายาทเอสเอ็มอี

 

 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME มีโอกาสส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ และผ่านช่องทางของบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดยจำหน่ายสินค้าผ่านนิตยสารทเวนตี้โฟร์ แคตตาล็อก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ และอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบันทั้งเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ได้จัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 รายการ และมีการพัฒนา SME ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อเติบโตเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

 

 

 

 

 

 

ล่าสุด ซีพี ออลล์เดินหน้าติดอาวุธทางปัญญาให้ทายาทและผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ จัดโครงการอบรม “ซีพี ออลล์ ปั้นทายาท SMEรุ่น 2” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทายาทและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ ให้สามารถสืบทอดและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริง มีการบรรยายพิเศษหลายหัวข้อ อาทิ “Content Marketing for SME”โดยนายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้ง dots academy เจ้าของบล็อกและเพจ nuttaputch.com – บล็อกการตลาด, หัวข้อ Branding and Packaging Designโดย นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และหัวข้อ ธรรมมาภิบาลเพื่อ SME” โดย นายภูเมษ ถิระเดชาพงศ์ ผู้ชำนาญการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

 

 

 

 

 

 

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกสิ่งเหลือใช้ ในโครงการ Our Khung Bang Kachao

คุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกสิ่งเหลือใช้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการ Our Khung Bang Kachao เพื่อสอนให้คนในชุมชนได้รู้จักการคัดแยกสิ่งเหลือใช้ ลดการไช้ถุงพลาสติกและรู้จักวิธีการทำถังรักษ์โลกกำจัดขยะเปียก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาภรณ์ พานทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สมศักดิ์ สำลีรัตน์ ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน จ.สมุทรปราการ วิทยากรให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย 7-go green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซีพี ออลล์ จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชนสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54

ฝ่ายอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับชุมชนให้กับ ชุมชนสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 โดยมีทางสำนักงานเขตสายไหม สถานีดับเพลิงบางเขน และทาง พอช.เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท ชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซีพี ออลล์ ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ต่อยอดแคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนนนำร่องพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นต้นแบบแห่งแรก หวังเป็นอีกแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        

 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “ โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นโครงการที่จะช่วยจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับ เอสซีจีและ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการวางแผนและดำเนินโครงการฯ  เพื่อพัฒนาถนนจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบาย7 GoGreenที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ลด และ เลิกใช้ ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องและสามารถหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคม และประเทศชาติตามปณิธานอันมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

 

 

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นแนวทางส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ เทคนิคการสร้างถนน ซึ่งคัดแยกขยะพลาสติกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก นำมาผสมกับยางมะตอย เพื่อทำให้ถนนมีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ทนการกัดเซาะของน้ำ ซึ่งเปิดใช้งานเป็นพื้นที่จอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อ แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยเริ่มทดลอง 2 สาขา และจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

 

 

ด้านนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทาง SCG Circular Wayโดยเน้นให้เกิดการ ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น และทิ้งให้ถูก ซึ่งการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนนแทนยางมะตอย ถือเป็นทางออกหนึ่งที่เอสซีจีและดาวได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ โดยพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ หรือ นำกลับมารีไซเคิลได้ หากมีการจัดเก็บกลับที่ดีก็จะช่วยลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ โดยการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนน ถือเป็นการนำคุณสมบัติของพลาสติกที่ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนมีความแข็งแรง และทนการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอยโดยเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งเอสซีจีพร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย”

 

 

 

 

เปิดตัว-7-Go-Green-Recycled-Plastic-Road

 

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “เทคโนโลยีนี้เป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่จะต้องถูกทิ้งเป็นขยะและลดการหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ถนนที่สร้างจากการผสมขยะพลาสติกยังมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าการใช้ยางมะตอยตามปกติอีกด้วย”

 

 

 

 

 

7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรที่มุ่งมั่น สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่า จากแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนหรือ Circular Economy ซึ่งนอกจากผลดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยพัฒนาชุมชน โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างถาวร และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

 

ซีพี ออลล์ มอบเงินล้านบาทแรกให้กับโรงพยาบาลในถิ่นธุรกันดาร จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2

“ขอบคุณลูกค้าที่ไม่รับถุง” นายทัพพ์เทพ จิระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายธีระสิทธิ์ เตียมคำ รองผู้จัดการทั่วไป , นายเปี่ยมศักดิ์ เอื้อมอัมพร , นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ตัวแทน STORE PARTNER เป็นตัวแทนซีพี ออลล์ มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นธุรกันดารแห่งแรก โรงพยายาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยมี น.พ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น พร้อมด้วยปลัดอำเภอเวียงแก่น , นายกอบต. , นายกเทศมนตรี และผู้บริหารของโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล

 

 

 

 

มอบเงิน-77-จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายศุภฤกษ์ ปักเขตานัง ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยนายปัณณธร เต็งเที่ยง ตัวแทน STORE PARTNER  ได้เป็นตัวแทนซีพี ออลล์ มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี น.พ.กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่มอบโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในชุมชนหรือในถิ่นทุรกันดาร ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งซีพี ออลล์ จะเดินสายมอบเงิน 77 ล้านบาท จากโครงการลดวันลุงคุณทำได้ เฟส 2 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนครบ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

 

 

มอบเงิน-77-จังหวัด