ทำวัตรเช้า 7 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อาฏานาฏิยสูตร ธชัคคสูตร

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 7 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อาฏานาฏิยสูตร ธชัคคสูตร

ทำวัตรเช้า 6 : บทโพธิบาท โพชฌงค์

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 6 : บทโพธิบาท โพชฌงค์

ทำวัตรเช้า 5 : บทสรภัญญะ พาหุงฯ ชยปริตร

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 5 : บทสรภัญญะ พาหุงฯ ชยปริตร

ทำวัตรเช้า 4 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อภัยปริตร ขันธปริตร วัฏฏกปริตร

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 4 : บทชินบัญชร คาถาพระอรหันต์ อภัยปริตร ขันธปริตร วัฏฏกปริตร

ทำวัตรเช้า 3 : บทบารมี 30 ทัศ โพชฌงค์

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 3 : บทบารมี 30 ทัศ โพชฌงค์

ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 2 : บทมงคลสูตร พระสูตรพระปริต คาถาป้องกันโรคภัย

ทำวัตรเช้า 1 : บทพาหุงฯ ชยปริตร คาถาพระอรหันต์

โครงการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นฯ”
ทำวัตรเช้า 1 : บทพาหุงฯ ชยปริตร คาถาพระอรหันต์