ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่2) 6 ต.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 6 ต.ค. 2562

ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่2) 6 ต.ค. 62

ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่1) 5 ต.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 5 ต.ค. 2562

ศรีร่มเย็นธรรม (ตอนที่1) 5 ต.ค. 62

นวัตกรรมชีวิต (ตอนที่2) 29 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 ก.ย. 2562

นวัตกรรมชีวิต (ตอนที่2) 29 ก.ย. 62

นวัตกรรมชีวิต (ตอนที่1) 28 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 28 ก.ย. 2562

นวัตกรรมชีวิต (ตอนที่1) 28 ก.ย. 62

สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่2) 22 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 ก.ย. 2562

สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่2) 22 ก.ย. 62

สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่1) 21 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 21 ก.ย. 2562

สมาธิกับขลุ่ยเซน (ตอนที่1) 21 ก.ย. 62

มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่2) 15 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 15 ก.ย. 2562

มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่2) 15 ก.ย. 62

มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่1) 14 ก.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 14 ก.ย. 2562

มหัศจรรย์ธรรม (ตอนที่1) 14 ก.ย. 62