ความลับแห่งธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ (ตอนที่2) 14 ก.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 14 ก.ค. 2562

ความลับแห่งธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ (ตอนที่2) 14 ก.ค. 62

ความลับแห่งธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ (ตอนที่1) 13 ก.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 13 ก.ค. 2562

ความลับแห่งธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ (ตอนที่1) 13 ก.ค. 62

ธรรมะ ทำมั้ย ไม่ธรรมดา (ตอนที่2) 7 ก.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 7 ก.ค. 2562

ธรรมะ ทำมั้ย ไม่ธรรมดา (ตอนที่2) 7 ก.ค. 62

ธรรมะ ทำมั้ย ไม่ธรรมดา (ตอนที่1) 6 ก.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 6 ก.ค. 2562

ธรรมะ ทำมั้ย ไม่ธรรมดา (ตอนที่1) 6 ก.ค. 62

สาระธรรมจากธรรมมหายาน (ตอนที่2) 30 มิ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 30 มิ.ย. 2562

สาระธรรมจากธรรมมหายาน (ตอนที่2) 30 มิ.ย. 62

สาระธรรมจากธรรมมหายาน (ตอนที่1) 29 มิ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 มิ.ย. 2562

สาระธรรมจากธรรมมหายาน (ตอนที่1) 29 มิ.ย. 62

ธรรมกับชีวิต (ตอนที่2) 23 มิ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 23 มิ.ย. 2562

ธรรมกับชีวิต (ตอนที่2) 23 มิ.ย. 62

ธรรมกับชีวิต (ตอนที่1) 22 มิ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 มิ.ย. 2562

ธรรมกับชีวิต (ตอนที่1) 22 มิ.ย. 62