ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่2) 12 มค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 12 ม.ค. 2563

ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่2) 12 มค. 63

ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่1) 11 มค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 11 ม.ค. 2563

ธรรมะคลายทุกข์ (ตอนที่1) 11 มค. 63

พรดีปีใหม่ (ตอนที่4) 5 มค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 5 ม.ค. 2563

พรดีปีใหม่ (ตอนที่4) 5 มค. 63

พรดีปีใหม่ (ตอนที่3) 4 มค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 4 ม.ค. 2563

พรดีปีใหม่ (ตอนที่3) 4 มค. 63

พรดีปีใหม่ (ตอนที่2) 29 ธค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 ธ.ค. 2562

พรดีปีใหม่ (ตอนที่2) 29 ธค. 62

พรดีปีใหม่ (ตอนที่1) 28 ธค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 28 ธ.ค. 2562

พรดีปีใหม่ (ตอนที่1) 28 ธค. 62

ส่องสิงสงสัย (ตอนที่2) 22 ธค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 ธ.ค. 2562

ส่องสิงสงสัย (ตอนที่2) 22 ธค. 62

ส่องสิงสงสัย (ตอนที่1) 21 ธค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 21 ธ.ค. 2562

ส่องสิงสงสัย (ตอนที่1) 21 ธค. 62