ธรรมดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย (ตอนที่2) 7 เม.ย. 2562

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  7 เม.ย. 2562

ธรรมดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย (ตอนที่2) 7 เม.ย. 2562

ธรรมดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย (ตอนที่1) 6 เม.ย. 2562

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  6 เม.ย. 2562

ธรรมดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย (ตอนที่1) 6 เม.ย. 2562

ธรรมสัญจร วันมาฆบูชา ๒๕๖๒ (ตอนที่2) 24 มี.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  24 มี.ค. 2562

ธรรมสัญจร วันมาฆบูชา ๒๕๖๒ (ตอนที่2) 24 มี.ค. 62

ธรรมสัญจร วันมาฆบูชา ๒๕๖๒ (ตอนที่1) 23 มี.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  23 มี.ค. 2562

ธรรมสัญจร วันมาฆบูชา ๒๕๖๒ (ตอนที่1) 23 มี.ค. 62

คุณค่าชีวิต (ตอนที่2) 17 มี.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  17 มี.ค. 2562

คุณค่าชีวิต (ตอนที่2) 17 มี.ค. 62

คุณค่าชีวิต (ตอนที่1) 16 มี.ค. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  16 มี.ค. 2562

คุณค่าชีวิต (ตอนที่1) 16 มี.ค. 62

เคล็ดลับการสร้างชีวีให้มีสุข (ตอนที่2) 10 มี.ค.62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  10 มี.ค. 2562

เคล็ดลับการสร้างชีวีให้มีสุข (ตอนที่2) 10 มี.ค.62

เคล็ดลับการสร้างชีวีให้มีสุข (ตอนที่1) 9 มี.ค.62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่  9 มี.ค. 2562

เคล็ดลับการสร้างชีวีให้มีสุข (ตอนที่1) 9 มี.ค.62