ขอเชิญผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ SME บนโลกออนไลน์” ฟรี!

  >  ข่าวสาร เอสเอ็มอี   >   ขอเชิญผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ SME บนโลกออนไลน์” ฟรี!

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็มอี “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” ขอเชิญ SME และผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษ ฟรี หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ SME บนโลกออนไลน์” จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง คุณปฤณ จำเริญพานิช กรรมการ บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด ในงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น.ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งด่วน  โทร .02-826-7889 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ